Skip links

Izračun upravne pristojbe za vozilo

{Marka i model vozila (Marka):3.1} {Marka i model vozila (Model):3.2}, 2023. g.

Za prijenos vlasništva automobila {Marka i model vozila (Marka):3.1} {Marka i model vozila (Model):3.2} trebati ćete platiti 0,00 kn troškova upravne pristojbe.

Ponovi izračun