Skip links

Što je COC dokument?

Što je COC dokument

COC dokument ili Certificate of Conformity je isprava kojom se potvrđuje da je vozilo usklađeno s normama Europske Unije. To je prema definiciji zapravo dokument koji izdaje proizvođač vozila kojim se potvrđuje da je vozilo iz serije vozila koja posjeduju EU homologaciju tipa vozila te ispunjava zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje. COC dokument se još naziva i EU certifikat o sukladnosti.

Kada se koristi COC dokument

COC dokument je potrebno priložiti prilikom postupka homologacije tj. utvrđivanja sukladnosti vozila. U slučaju da posjedujete COC dokument za vozilo, nije potrebno nabavljati potvrdu proizvođača već samo provesti ovjeru “COC dokumenta”.

Napiši komentar