Skip links

Što je COC dokument?

Prilikom uvoza vozila, zasigurno ćete trebate razne dokumenata te se može dogoditi da ih pomiješajte. Uz naše savjete za uvoz auta saznajte što predstavlja koji dokument, kako ga nabaviti i na koji način ga koristiti. Jedan od važnijih dokumenata je i COC dokument.

Što je COC dokument?

COC dokument ili Certificate of Conformity je isprava kojom se potvrđuje da je vozilo usklađeno s normama Europske Unije. To je prema definiciji zapravo dokument koji izdaje proizvođač vozila kojim se potvrđuje da je vozilo iz serije vozila koja posjeduju EU homologaciju tipa vozila te ispunjava zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje. COC dokument se još naziva i EU certifikat o sukladnosti.

Kada se koristi COC dokument?

COC dokument je potrebno priložiti prilikom postupka homologacije tj. utvrđivanja sukladnosti vozila. U slučaju da posjedujete COC dokument za vozilo, nije potrebno nabavljati potvrdu proizvođača već samo provesti ovjeru “COC dokumenta”.

Što sadrži COC dokument?

COC dokument sadrži razne informacije koje omogućuju da se identificiraju detalji o vozilu kojeg želite uvesti. Temeljni podaci koje COC dokument sadrži su identifikacijski broj vozila i njegovog proizvođača, broj tipa odobrenja, tehničku specifikaciju vozila te dodatne ostale podatke.

Napiši komentar